Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę na utworzenie przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach Sztabu 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i na zorganizowanie w dniu Finału imprezy towarzyszącej zbiórce na terenie Gimnazjum.

To już dwunaste „orkiestrowe granie” w Ornontowicach. Na terenie Ornontowic kwestować będzie w sumie 25 wolontariuszy.

Celem zbiórki publicznej w dniu 25. Finału jest zbieranie środków pieniężnych: „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.

W niedzielę 15 stycznia 2017r., w Gimnazjum o godzinie 15.00 rozpocznie się impreza finałowa. Tradycyjnie już odbywać się będą występy artystyczne, działać będzie kącik dla małych dzieci, w holu chętni będą mogli pośpiewać karaoke. Planujemy przeprowadzenie aukcji „wartościowych przedmiotów”. Otwarty będzie bufet i kawiarenka.

O godzinie 20.00 na boisku GKS „Gwarek” odbędzie się pokaz sztucznych ogni „Światełko do nieba”, który zakończy imprezę finałową.

W imieniu własnym i współorganizatorów 25. Finału w Ornontowicach, którymi są: Urząd Gminy Ornontowice, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice, ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, GKS Gwarek Ornontowice,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ornontowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i wspólne „granie” na rzecz potrzebujących dzieci oraz seniorów.

W imieniu organizatorów Sztabu 25. Finału WOŚP w Ornontowicach, dziękujemy Państwu za wsparcie, jakie wpłynie na konto w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie o/Ornontowice: nr 26 8454 1053 3001 0059 9995 0003

Będziemy wdzięczni za dokonanie wpłaty do 9 stycznia 2017 r.

MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA:

Usługi takie jak:

 • obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego,
 • gastronomia,
 • usługi biurowe i administracyjne,
 • gabinety lekarskie,
 • fryzjerstwo.

SZCZEGÓŁY OFERTY I LOKALIZACJA:

Teren pod usługi o łącznej powierzchni 0,7212 ha położony przy ul. Skośnej składający się z działek nr 2827/12 (pow. 0,1000 ha), 2828/12 (0,1000 ha), 2829/12 (0,1000 ha), 2830/12 (0,1000 ha), 3073/12 (0,1726 ha) i 3074/12 (0,1486 ha). Działki są niezabudowane, niezadrzewione oraz położone poza wpływami eksploatacji górniczej.

Bezpośredni dojazd z drogi powiatowej (asfalt) oraz drogi gminnej (asfalt). Do węzła autostrady A1 jedyne 5 km, do Mikołowa oraz Gliwic 15 km, do Katowic 25 km.

UZBROJENIE TERENU:

Teren posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu. W sąsiedztwie funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (nr telefonu: 32 33 06 229).

Szczegóły na: http://ornontowice.pl/index.php?act=tablica&id=3537

Kampania społeczna pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” skierowana jest do wszystkich osób, które  korzystając z opieki zdrowotnej spotykają się z problemami.

Pacjentom przysługuje szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta – jest to centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.
Zapraszamy do obejrzenia następujących filmów:

odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że od 12 grudnia tj. (poniedziałek) firma REMONDIS odbierająca odpady z terenu naszej gminy rozpocznie wyposażanie posesji zamieszkałych w dodatkowy pojemnik do selektywnej zbiórki popiołu i żużlu.

Szczegółowa procedura podstawiania pojemników przeznaczonych do składowania popiołu i żużlu w Gminie Ornontowice:

 1. Pojemniki będą dostarczane mieszkańcom gminy na podstawie Załącznika nr 1, który jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania usługi.
 2. W pojemniki zostaną wyposażone tylko te posesje, które korzystają z ogrzewania domu lub wody z instalacji na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks ….).
 3. Brygada dostarczająca pojemniki w pierwszej kolejności ustala, czy mieszkańcy odwiedzanej posesji posiadają zapotrzebowanie na pojemniki na popiół i żużel.
 4. Mieszkańcy lub inni domownicy potwierdzają odbiór pojemników własnoręcznym czytelnym podpisem na Załączniku nr 1.
 5. Wszystkie posesje wymienione w Załączniku nr 1 zostają wyposażone w 1 szt. pojemnika 140 l oznakowanego poniższą naklejką.
 6. Mieszkaniec lub inny domownik odbierający pojemnik zostaje poinformowany, że od momentu odbioru odpowiada za jego zniszczenie, spalenie lub zaginięcie jak również za właściwy stan sanitarny i estetyczny.
 7. W celu prawidłowego korzystania z pojemnika mieszkaniec wraz z pojemnikiem otrzymuje broszurę informacyjną.
 8. W przypadku odmowy odbioru pojemnika mieszkaniec lub inny domownik potwierdza ten fakt na Załączniku nr 1 własnoręcznym czytelnym podpisem.
 9. W przypadku nieobecności mieszkańców należy umieścić w skrzynce pocztowej lub w innym dogodnym miejscu umożliwiającym dostarczenie wiadomości – informację o przeprowadzonej akcji podstawiania pojemników z prośbą o kontakt z firmą oraz odnotowanie przez brygadę tego faktu w Załączniku nr 1.
 10. Ponowne i ostateczne  podstawienie pojemników nastąpi tylko po wcześniejszym ustaleniu daty z przedstawicielem firmy REMONDIS Górny Śląsk  Sp. z o.o.
 11. W przypadku gdy przy ponownym dostarczeniu pojemnika mieszkaniec będzie nieobecny, jedynym miejscem, w którym mieszkaniec będzie mógł pozyskać ten pojemnik  będzie siedziba firmy REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. P. Skargi 87.

Do pobrania:

Szczegółowa procedura podstawiania pojemników przeznaczonych do składowania popiołu i żużlu w Gminie Ornontowice.pdf

Do góry